____________________________

LEGALITE

Domainin omistaa:

LBK Law and Business S M Karttunen Inc Oy

Lisätietoja: puh. 040 584 6198

Tel. +358 40 584 6198

____________________________

Siltasaarenkatu 4 A 4th Floor - 00530 Helsinki (Hakaniemi)

Puhelin/Tel. +358 44 974 6081

Rikos- ja ulkomaalaisasiat

kansainvälinen suojelu, turvapaikka, toissijainen suojelu, oleskelulupa, perheside, avioliitto, työ, työperusteinen, valitus, täytäntöönpanokielto, käännyttäminen, karkottaminen, maahantulokielto, lapsen etu, lasten etu, perheenkokoaja, oleskeluoikeuden rekisteröinti, tutkimatta jättäminen, ilmeisen perusteeton hakemus, suullinen käsittely,vaino, toissijainen suojelu, pakolaisaseman lopettaminen, palautuskielto, kristinuskoon kääntyminen, homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus, seksuaali-identiteetti, lumeavioliitto, valitus, valituslupa, Maahanmuuttovirasto, hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, UNHCR, ulkomaalaisten säilö, vastaanottokeskus, benefit of doubt, sur place, non refoulement, dublin asetus, kansalaisuus, kansalaisuuslaki, vastaanottopalvelujen lakkaaminen, vireillä, asylum, asyl, asilo, asiel, refugee, rifugiato, refugiado, Flüchtling, réfugié, lakimies, avustaja, lupalakimies, lawyer, legal office

Ulkomaalaislaki

Finnish Aliens Act (Law No. 301/2004. Attention. Only Amendments up to 1152/2010 included)

Turvapaikkahakemusten ja muiden oleskelulupahakemusten käsittelyaika. Maahanmuuttoviraston lausunto (16.10.2019) asiassa HE 29/2019

Flag Counter